Get Adobe Flash player

๒.๑ การวางแผนงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

๒.๑  การวางแผนงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  มีหน้าที่

·     วางแผนงานด้านวิชาการโดยการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ

·    ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน

·    จัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน

·     ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง

·     นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

  ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

·     สถานศึกษา และนำไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

 ประกอบด้วย   นายบุญมี  ประสมศรี    ว่าที่ร.ท.ปัณณวัชร์  ชัยพัฒนาโรจน์     นางสุมารี  จันทนมัฏฐะ

 นางวิภาวดี   ดีนาน    นางสาวสร้อยฟ้า  สามารถ    นางพงศ์ทิพา  สกุลรักษ์   นางสาวรุ่งพร  ภัทรพานี

 

๒.๑  การวางแผนงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

  ข้อมูลส่วนตัว หน้าที่รับผิดชอบ การติดต่อ
นายบุญมี ประสมศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การศึกษา
กศ.บ., ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการวางแผนงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :083-5450095
086-8664559
อีเมล์ :prasomsri32@gmail.com
tee-2001@hotmail.com
Blog Url:
ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

การศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

อนุกรรมการ
คณะกรรมการการวางแผนงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :085-4994688
089-9474185
อีเมล์ :pannawat_tum@hotmail.co.th
Blog Url:
นางสาวรุ่งพร ภัทรพานี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
วท.ม. เกษตรศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน

อนุกรรมการ
คณะกรรมการการวางแผนงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :089-6277583
อีเมล์ :
Blog Url:
นางสุมารี จันทนมัฏฐะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศศ.บ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสถานศึกษา

อนุกรรมการ
คณะกรรมการการวางแผนงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
Blog Url:
นางวิภาวดี ดีนาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

การศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล

อนุกรรมการ
คณะกรรมการการวางแผนงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
Blog Url:
นางสาวสร้อยฟ้า สามารถ
ตำแหน่ง ครู

การศึกษา
คบ. ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

อนุกรรมการ
คณะกรรมการการวางแผนงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :086-2517345
อีเมล์ : ff.ff.3333@hotmail.com
Blog Url:

นางพงศ์ทิพา สกุลรักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ. คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อนุกรรมการ
คณะกรรมการการวางแผนงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :081-9670029
อีเมล์ :krupong2502@gmail.com
Blog Url:
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ความรู้

มิถุนายน 2019
พฤ อา
« มี.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ป้ายกำกับ

khruto กรอบแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การกรอกข้อมูลนักเรียน ข่าวสารการศึกษา คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ ชื่อเว็บไซต์ สำหรับผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนควรรู้ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ รร.อนุบาลสุรินทร์ รายชื่อนักเรียนสายชั้นป.1 ร่าง โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ สพป.สร.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา}คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์